Algemene ledenvergadering van de IJsclub Sint Pancras !!!AFGELAST!!!


Beste mensen. Gisteren berichten wij dat de algemene ledenvergadering zou plaatsvinden op 18 maart 2020. Gezien de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de daarop door het kabinet genomen maatregelen, heeft het dagelijks bestuur van de IJsclub Sint Pancras besloten om deze vergadering voor onbepaalde tijd op te schorten.
Zodra de situatie dit toelaat, zal de vergadering alsnog plaatsvinden. Verdere info hierover zal door ons worden gecommuniceerd

Jaarlijks organiseert het bestuur van de IJsclub Sint Pancras de Algemene Ledenvergadering om alle leden te raadplegen en op de hoogte te houden van de ontwikkeling binnen de vereniging. Dit jaar zal deze Algemene Ledenvergadering plaats vinden op woensdag 18 maart 2020om 20.15 uur in de kantine van de IJsclub aan het Beverplein 5 te Sint Pancras. Een aantal bestuursleden zal, volgens rooster, aftreden en herkozen kunnen worden. Alle leden die willen meepraten of meedenken met het bestuur van de IJsclub nodigen we hierbij graag uit. Een ieder die de Algemene Ledenvergadering bij wil wonen en vooraf over de stukken wil beschikken kan deze opvragen bij de secretaris van de IJsclub Sint Pancras via e-mail: secretariaat@ijsclubsintpancras.nl. We zien u graag op woensdag  18 maart  op onze Algemene Ledenvergadering verschijnen om met ons mee te denken en te werken aan de toekomst van de IJsclub Sint Pancras

Uitslag Raboclubkas campagne 2019

Dinsdag 19 juni 2019 waren wij in het Afas stadion voor de finaleavond van de Raboclubkas campagne. Hier hebben wij een mooi bedrag van bijna €800,- opgehaald. Hier zijn wij erg blij mee en kunnen wij goed gebruiken. Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd, en natuurlijk de Rabobank Alkmaar e.o. heel erg bedanken voor dit mooie bedrag!

Helaas geen ijs…

22 januari 2019:

We hebben zaterdagavond en zondagavond/nacht ons best gedaan om een mooie ijsvloer te maken op de krabbelbaan. Even leek het erop dat het ging lukken. Het opgespoten water vroor mooi aan en er ontstond een mooi laagje. Nog niet dik en sterk genoeg, maar het begin was er. Helaas was de temperatuur overdag te hoog en scheen het zonnetje op het ijs. Hierdoor smolt het ijs weer weg. Met zeilen hebben we geprobeerd schaduw te maken, maar helaas heeft dit het ijs niet kunnen behouden.

We hopen dat we snel weer een kans krijgen om ijs te maken op de Krabbelbaan zodat deze open kan. 

Vrijwilligers gezocht

Jaarlijks zijn er binnen de hekken van de ijsbaan verschillende zaken die geregeld moeten worden. Onder andere het onderhoud van het terrein, het groen onderhoud, machine onderhoud, maar ook worden er lessen gegeven bij het jeugdschaatsen en het volwassen schaatsen en zijn de jaarlijkse wijklopers actief met het verkopen van de abonnementen. En zo zijn er nog veel meer klussen die er gedaan worden ook als er geen ijs is. Hiervoor doen wij als IJsclub Sint Pancras vaak een beroep op onze groep van vrijwilligers die alles goed verzorgen.

Lijkt het u/je leuk om ook vrijwilliger te worden bij de IJsclub Sint Pancras? Meld je dan snel bij ons aan en kom ons team versterken! Zowel jong als oud zijn van harte welkom binnen de club.

Mail naar secretariaat@ijsclubsintpancras.nl om je aan te melden als vrijwilliger.

Krabbelbaan

IJsclub Sint Pancras is bezig met het aanleggen van een krabbelbaan.
Deze baan kan gebruikt worden als de grote baan nog niet veilig genoeg is om op te schaatsen.

IJsclub Sint Pancras- Tv Noord-Holland

Klik hier voor het filmpje

OPEN/GESLOTEN

Bent u benieuwd of het ijs dik genoeg is en of de ijsbaan open is? Kijkt u in de rechter kolom. Daar staat de ijsbaan is: open of gesloten. Als de ijsbaan open is dan kunt u ook in de rechter kolom wat de openingstijden zijn. Of u kunt kijken bij contact! We hopen weer op een mooi seizoen!

Medewerkers.

IJsclub Sint Pancras zoekt nieuwe medewerkers!

Voor meer informatie of aanmelden zie contact.