Wijkloper aan de deur

Onze wijklopers gaan elk jaar het dorp door om de contributie bij u op te halen en de contributiekaarten, bijkaarten en donateurskaarten de overhandigen. Bij steeds meer mensen is er vaak geen contant geld meer in huis. Daarnaast wordt voor ons steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die een wij willen lopen. Daarom willen wij overgaan tot het innen van contributie met een doorlopende automatische incasso.
Wilt u ons helpen de ijsbaan in stand te houden met uw incasso? Dan helpt u ons daar enorm mee. Iedereen die de nieuwsbrief heeft gelezen zal het formulier zijn opgevallen. Vul deze alvast in, dan kunnen de wijklopers deze in ontvangst nemen. Wij blijven in de toekomst evengoed langskomen want persoonlijk contact vinden wij belangrijk.
Dit jaar zijn de kosten voor een gezinsabonnement 12,- in de voorverkoop en 17,50 aan de deur.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen maar wilt u ook jaarlijks betalen via automatische incasso dan kunt u hieronder het formulier downloaden en inleveren bij:

Nico Ploeg
Moerverweg 42 Sint Pancras
Of
Henk Hemmes
Koningsspil 41 Sint Pancras

Formulier Automatische incasso