Algemene Ledenvergadering 2022

Op woensdag 30 maart 2022, om 20.15 uur, organiseert het bestuur van de IJsclub Sint Pancras de algemene ledenvergadering 2022.

Wij nodigen hierbij alle leden van de IJsclub van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Onder aan deze pagina vindt u de Agenda, Notulen algemene ledenvergadering 2019 en het jaarverslag over 2019, 2020 en 2021.

De vergadering wordt gehouden in de kantine van de IJsclub Sint Pancras:

Beverplein 5 te Sint Pancras