Jeugdschaatsen

Beste jongens en meisjes (en natuurlijk de ouders).

De zomervakantie is al weer achter de rug. En, al is het nu nog lekker warm weer, we gaan de herfst en de winter weer tegemoet. Na zo’n mooie zomer is er altijd een grote kans dat die gevolgd wordt door een strenge winter. Met behalve sneeuw, ook ijs. En hoe leuk zou het zijn als je dan kunt schaatsen!

IJsclub Sint Pancras organiseert ieder jaar schaatslessen voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 op IJsbaan De Meent (u kunt alleen kinderen inschrijven die op 1 juli 2017 6 jaar zijn). Het gaat om 11 lessen op de zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur vanaf 14 oktober.

De lessen worden gegeven door ervaren lesgevers die dit geheel vrijwillig doen omdat ze zelf het schaatsen zo leuk vinden.

Ze willen jullie graag het plezier voor het schaatsen doorgeven. En, als je een goede techniek hebt wordt schaatsen zoveel leuker, dus daar wordt ook zeker aan gewerkt.

Bij de jongste groepen worden veel lessen met spelletjes gedaan en in de volgende groepen, als je al aardig kunt schaatsen, doen we, behalve oefeningen, ook wedstrijdjes met elkaar. In de laatste 2 lessen wordt het examen afgenomen en aan het eind hebben we een feestelijke diploma uitreiking.

We zouden het heel leuk vinden als je ook bij ons komt schaatsen.

Je kunt je inschrijven via bijgevoegd inschrijfformulier

INSCHRIJVING 2017

Voor meer informatie download ppt hieronder
jeugdschaatsen info 2017

Schaatslessen voor volwassenen en oudere jeugd

Ga op vrijdagavond schaatsen met de Ijsclub Sint Pancras op de Meent: schaatslessen voor volwassenen en de oudere jeugd!

Ook komende winter bieden we weer schaatslessen aan op de ijsbaan de Meent.

Je kunt je daar vanaf nu voor inschrijven. De lessen zijn van 19.30 tot 20.30. Dat is kort na de dweilpauze en we denken zo optimaal ijs te kunnen bieden waardoor je beter leert schaatsen.

De enige voorwaarde voor deelname is dat je minimaal 1 rondje zelfstandig moet kunnen schaatsen. De groepen worden op niveau ingedeeld.

De eerste les is op 20 oktober en de laatste les is op 23 december, dus in totaal 10 keer. Graag opgeven voor 25 september. Dan kunnen wij de groepen samenstellen en iedereen op tijd (uiterlijk 15 oktober) informeren.

De kosten voor deelname (entreekosten kunstijsbaan niet inbegrepen) aan de lessen bedragen € 26,- plus een verplicht lidmaatschap van IJsclub Sint Pancras ad € 10,-. In totaal bedragen de kosten van deelname dus € 36,-.

Voor de jeugdschaatsers (tot 18 jaar) is het bedrag € 20 plus een verplicht lidmaatschap van IJsclub Sint Pancras ad € 10,-. In totaal bedragen de kosten van deelname dus € 30,-.

Bij meerdere deelnemers uit één gezin zijn de lidmaatschapskosten één keer van toepassing. Indien je sponsor ben dan heb je automatisch al een lidmaatschap.

Op 15 december is er na afloop van de les een feestavond, dat is de 1 na laatste lesavond. Aan de feestavond zijn geen extra kosten verbonden. Hapjes en drankjes worden geregeld.

Namen de Ijsclub Sint Pancras

Renate Veldboer

Hans Riegen

Maarten Blijlevens

Opgeven en meer informatie: primagoed@hetnet.nl

Algemene leden vergadering 2017

Het bestuur van de IJsclub Sint Pancras nodigt hierbij alle leden uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
Dinsdag 23 mei 2017
Aanvang : 20.00 uur
Kantine Beverplein 5 te Sint Pancras
AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 24 mei 2016
3. Mededelingen
– Fondswerf commissie
– RABO fietstocht 10 juni
– Klussendag: zaterdag 8 juli van 8.00 – 12.30 uur
4. Jaarverslag (kalenderjaar 2016)
5. Financieel overzicht en begroting 2017
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid kascontrole.
7. Verslag jeugdschaatsen (kalenderjaar 2016)
8. Verslag volwassenenschaatsen (kalenderjaar 2016)
9. Stand van zaken m.b.t. de aankoop van het IJsbaan terrein door de IJsclub Sint Pancras en de visie op de toekomst
– Zie ook het visie document
10. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid is: Nico van Etten
11. Rondvraag
12. Sluiting

Badeendjes race was een succes!!

Heel veel badeendjes!!!
Op koningsdag lagen er heel veel badeendjes in het water van IJsclub Sint Pancras.

Cornel Danenberg won de 2e prijs! Een mooie fiets!
Hieronder een aantal leuke foto’s van die dag!

Badeendjes-race Koningsdag: de uitslag!

Prijzen ophalen:
U heeft tot 1 juni de tijd om uw prijs af te halen.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met: Rianna Groot, telefoon nummer 0643114610

IJsclub Sint Pancras- Tv Noord-Holland

Klik hier voor het filmpje

Nieuws!

De IJsclub Sint Pancras koopt de ijsbaan van de gemeente Langedijk. We kunnen dit voor een groot deel zelf financieren gelukkig, maar hebben toch nog een aanzienlijk bedrag nodig.
Daarom vinden vanaf dit najaar diverse acties/activiteiten plaats om dit geld bij elkaar te krijgen.

Aandelen IJsclub Sint Pancras:

Wordt ook aandeelhouder van IJsclub Sint Pancras.

Koop nu aandelen van de IJsbaan en wordt voor €5,00 symbolisch eigenaar van 1 vierkante meter ijsbaan.

U kunt er geen rechten aan ontlenen, maar u wordt genoteerd als ‘aandeelhouder’ en u heeft de wetenschap dat u hebt/heeft bijgedragen aan het behoud van de ijsbaan.
Aandelen kunt u bestellen op secretariaat@ijsclubsintpancras.nl

1 aandeel: €5,=
4 aandelen: €15,=
10 aandelen: €35,=
15 aandelen: €50,=
25 aandelen: €75,=
50 aandelen: €125,=
100 aandelen: €200,=

Foto’s Jeugdschaatsen 2015

De foto’s van het Jeugdschaatsen staan online! Klik HIER om direct door te gaan naar de pagina.

Tevens staan de foto’s op onze Facebook pagina!

OPEN/GESLOTEN

Bent u benieuwd of het ijs dik genoeg is en of de ijsbaan open is? Kijkt u in de rechter kolom. Daar staat de ijsbaan is: open of gesloten. Als de ijsbaan open is dan kunt u ook in de rechter kolom wat de openingstijden zijn. Of u kunt kijken bij contact! We hopen weer op een mooi seizoen!

Medewerkers.

IJsclub Sint Pancras zoekt nieuwe medewerkers!

Voor meer informatie of aanmelden zie contact.