Algemene leden vergadering 2017

Het bestuur van de IJsclub Sint Pancras nodigt hierbij alle leden uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017
Dinsdag 23 mei 2017
Aanvang : 20.00 uur
Kantine Beverplein 5 te Sint Pancras
AGENDA
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 24 mei 2016
3. Mededelingen
– Fondswerf commissie
– RABO fietstocht 10 juni
– Klussendag: zaterdag 8 juli van 8.00 – 12.30 uur
4. Jaarverslag (kalenderjaar 2016)
5. Financieel overzicht en begroting 2017
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid kascontrole.
7. Verslag jeugdschaatsen (kalenderjaar 2016)
8. Verslag volwassenenschaatsen (kalenderjaar 2016)
9. Stand van zaken m.b.t. de aankoop van het IJsbaan terrein door de IJsclub Sint Pancras en de visie op de toekomst
– Zie ook het visie document
10. Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid is: Nico van Etten
11. Rondvraag
12. Sluiting

Badeendjes race was een succes!!

Heel veel badeendjes!!!
Op koningsdag lagen er heel veel badeendjes in het water van IJsclub Sint Pancras.

Cornel Danenberg won de 2e prijs! Een mooie fiets!
Hieronder een aantal leuke foto’s van die dag!

Badeendjes-race Koningsdag: de uitslag!

Prijzen ophalen:
U heeft tot 1 juni de tijd om uw prijs af te halen.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met: Rianna Groot, telefoon nummer 0643114610

IJsclub Sint Pancras- Tv Noord-Holland

Klik hier voor het filmpje

Nieuws!

De IJsclub Sint Pancras koopt de ijsbaan van de gemeente Langedijk. We kunnen dit voor een groot deel zelf financieren gelukkig, maar hebben toch nog een aanzienlijk bedrag nodig.
Daarom vinden vanaf dit najaar diverse acties/activiteiten plaats om dit geld bij elkaar te krijgen.

Aandelen IJsclub Sint Pancras:

Wordt ook aandeelhouder van IJsclub Sint Pancras.

Koop nu aandelen van de IJsbaan en wordt voor €5,00 symbolisch eigenaar van 1 vierkante meter ijsbaan.

U kunt er geen rechten aan ontlenen, maar u wordt genoteerd als ‘aandeelhouder’ en u heeft de wetenschap dat u hebt/heeft bijgedragen aan het behoud van de ijsbaan.
Aandelen kunt u bestellen op secretariaat@ijsclubsintpancras.nl

1 aandeel: €5,=
4 aandelen: €15,=
10 aandelen: €35,=
15 aandelen: €50,=
25 aandelen: €75,=
50 aandelen: €125,=
100 aandelen: €200,=

Jeugdschaatsen

Uw kind opgeven voor het jeugdschaatsen??

Download hieronder het inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER 2016

 

Extra informatie vind u hieronder:

JEUGEDSCHAATSEN- EXTRA INFO

Foto’s Jeugdschaatsen 2015

De foto’s van het Jeugdschaatsen staan online! Klik HIER om direct door te gaan naar de pagina.

Tevens staan de foto’s op onze Facebook pagina!

OPEN/GESLOTEN

Bent u benieuwd of het ijs dik genoeg is en of de ijsbaan open is? Kijkt u in de rechter kolom. Daar staat de ijsbaan is: open of gesloten. Als de ijsbaan open is dan kunt u ook in de rechter kolom wat de openingstijden zijn. Of u kunt kijken bij contact! We hopen weer op een mooi seizoen!

Medewerkers.

IJsclub Sint Pancras zoekt nieuwe medewerkers!

Voor meer informatie of aanmelden zie contact.